Banc de peus de llit

Explicació del procés del banc.

Afegiré que no té cap clau ni cargol.

Desglossarem el tauler amb les mesures i les parts que necessito per al banc.

Un cop polit el sobre de cantonades i vores arrodonides amb el bastrén passem a fer les potes.

Tallo les potes amb la inclinació corresponent, deixant la metxa per l’encaix en el sobre (part superior).

 Després faig les caixes amb la mateixa inclinació, però sense sobresortir per dalt.

Perquè quedi més fort i consistent, ja que la clienta no volia una peça tensora entre les potes li poso un petit triangle una mica inserit a la cantonada just en el vèrtex d’unió de pota i sobre, d’aquesta manera quedarà més fort.

Encolem potes amb triangle.

Li donem el to desitjat per la clienta amb betum de Judea a l’aigua.

Finalment, en l’acabat utilitzarem oli ecològic “Livos”.