Decoració

Peixets fusta i ferro.

Falques portes, diferent fustes.