tauletes de nit i capçal.

Tauletes de nit flotants i capçal.

Fusta Allistonat de roure.
Amb una safata extensible.